Μήνας: Ιούλιος 2014

Μεταπολίτευση: Η διαδρομή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης

Σε αυτό το σημείωμα θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε εντελώς σχηματικά τη διαδρομή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα μέσα από το αρχικό ιδεολογικό στίγμα της Μεταπολίτευσης, αλλά και μέσα από το ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, που καθορίζει την μοίρα όλων των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας.

Read more