Μήνας: Σεπτέμβριος 2018

Η αδιαφορία που σκοτώνει

Δεν ήταν ένας οποιοσδήποτε θάνατος. Ήταν ένας θάνατος που, με τον τρόπο που συνέβη, συνδέει στενά δυσλειτουργίες και ελλείμματα τριών επιπέδων:

1. Το φαινόμενα του κοινωνικού αποκλεισμού και το σύνδρομο της αγέλης.

Read more