Μήνας: Νοέμβριος 2014

«Το σύστημα ψυχικής υγείας σε κρίση»

Oι υπάρχουσες δομές ψυχικής υγείας δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια και οι οποίοι αυξήθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Ο επιστημονικός διευθυντής της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) Στέλιος Στυλιανίδης περιγράφει μια ζοφερή εικόνα που κατατάσσει τη χώρα μας στις χαμηλότερες θέσεις της Ε.Ε. σε σχέση με την ποιότητα παροχής τέτοιου είδους υπηρεσιών.

Περιορίζονται διαρκώς τα κονδύλια για την ψυχική υγεία, ενώ τα προβλήματα πληθαίνουν. Κάπως έτσι είναι η εικόνα;

Read more