Μήνας: <span>Απρίλιος 2018</span>

«Ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων δεν έχει μετρήσιμες επιπτώσεις στην ποιότητα των σχέσεων γονέα-παιδιού, στην ψυχική υγεία των παιδιών ή στην κοινωνική τους προσαρμογή» σημειώνουν σε κείμενό τους

Read more

Link to this post