Μήνας: Απρίλιος 2017

Παραδοχές και απορίες για την αριστερή διακυβέρνηση

«Για να διηγηθούμε την ιστορία μας πρέπει να έχουμε μια μνήμη, μία γενεαλογία σημείων».

W. Bion (Άγγλος ψυχαναλυτής)

Μετά από δύο και κάτι χρόνια αριστερής διακυβέρνησης, αποφεύγοντας τις φανατικές ή πολωτικές κρίσεις, υπάρχουν ορισμένες βασικές παραδοχές οι οποίες γεννούν βασικές απορίες.

Read more